Primeiro Nome Sobrenome Apelido Variação
Ken Ishiyama Cementoss Cementos
Ectoplasm
Higari Maijima Power Loader PowerLoader, ExcavationHero, Excavation
Sekijiro Kan Vlad King VladKing, Blood Hero, Blood
Koji Koda Anima Petting Hero, Petting
Rikido Sato Sugarman Sweets Hero, Sweets
Yosetsu Awase
Sen Kaibara
Togaru Kamakiri
Shihai Kuroiro
Yui Kodai
Kinoko Komori
Nirengeki Shoda
Pony Tsunotori
Kosei Tsuburaba
Tetsutetsu Tetsutetsu Tetsutetsu, Real Steel Realsteel
Setsuna Tokage
Manga Fukidashi Manga
Juzo Honenuki
Kojiro Bondo
Reiko Yanagi
Hiryu Rin
Emi Fukukado Ms Joke Smile Hero, Smile
Tatami Nakagame
Shikkui Makabe
Nagamasa Mora
Romero Fujimi
Dadan Tadan Lucky Strike LuckyStrike
Habuko Mongoose
Ryuko Tatsuma Ryukyu Dragoon Hero, Dragon
Backdraft
Air Jet Buster Hero
Desutegoro Death Arms
Fourth Kind Chivalrous Hero
Gunhead
Shino Sosaki Mandalay
Masaki Mizushima Manual Normal Hero
Native
Ryuko Tsuchikawa Pixie-bob
Yawara Chatora Tiger
Uwabami SnakeHero
Selkie Sea Rescue Hero
Sirius
Juso Moashi Centipeder
Ken Takagi Rock Lock Lock Hero
Kesagiriman
Christopher Skyline Captain Celebrity
Snatch Sand Hero
Tensei Iida Turbo Hero
Tomoko Shiretoko Ragdoll
Villain
Sludge
Trapezius Head Gear
Kuin Hachisuka
Innsmouth
Giran
Mustard
Kenji Hikiishi Magne
Shuichi Iguchi Spinner
Moonfish
Hari Kurono Chronostasis
Joi Irinaka Mimic
Rikiya Katsukame
Toya Setsuno
Yu Hojo
Soramitsu Tabe
Kendo Rappa
Hekiji Tengai
Shin Nemoto
Deidoro Sakaki
Yellow
Soga Kugizaki
Moyuru Tochi
Raputo Tokage
Mario Kugutsu
Teruo Unagisawa
Akira Iwako
Rojiya Yonenaga
Tank Tetsu
Haruhisa Barehanded
Souji Hammer
Takeshi Kuroiwa Knuckleduster
Kazuho Haneyama Pop Step
Koichi Haimawari The Crawler The Hauler, Nice Guy
Naomasa Tsukauchi
Sansa Tamakawa
Kenji Tsuragamae
Luminescent Baby
Inko Inko Midoriya
Ganma Ganma Asui
Beru Beru Asui
Samidare Samidare Asui
Satsuki Satsuki Asui
Kota Izumi
Daikaku Miyagi
Mera Yokumiru
Mitsuki Mitsuki Bakugo
Mika Mika Jiro
Kyotoku Kyotoku Jiro
Ichimoku Samazu
Jube Namimaru
Masaru Masaru Bakugo
Crust Shield Hero
Wash Laundry Hero
Yoroi Musha Equipped Hero
Ujiko Ujiko