Nicks Reservados – playHERO

Todos os nicks listados abaixo estão reservados e podem ser comprados.

Primeiro Nome Sobrenome Apelido
Yosetsu Awase
Sen Kaibara
Togaru Kamakiri
Shihai Kuroiro
Yui Kodai
Kinoko Komori
Nirengeki Shoda
Pony Tsunotori
Kosei Tsuburaba
Setsuna Tokage
Manga Fukidashi Manga
Juzo Honenuki
Kojiro Bondo
Neito Monoma Phantom Thief
Reiko Yanagi
Hiryu Rin
Yo Shindo Yo
Tatami Nakagame
Shikkui Makabe
Mora
Romero Fujimi
Dadan Tadan Lucky Strike
Habuko Mongoose
Backdraft
Buster Hero, Air Jet
Desutegoro Death Arms
Fourth Kind
Gunhead
Shino Sosaki Mandalay
Masaki Mizushima Manual
Native
Ryuko Tsuchikawa Pixie-bob
Yawara Chatora Tiger
Uwabami
Selkie
Sirius
Juso Moashi Centipeder
Ken Takagi Rock Lock
Kesagiriman
Christopher Skyline
Captain Celebrity
Snatch
Tensei Iida
Tomoko Shiretoko Ragdoll
Villain
Sludge
Trapezius Head Gear
Kuin Hachisuka
Innsmouth
Gran Torino
Giran
Muscular
Mustard
Kenji Hikiishi Magne
Shuichi Iguchi Spinner
Moonfish
Atsuhiro Sako Mr. Compress
Artificial Human Nomu
Hari Kurono Chronostasis
Joi Irinaka Mimic
Rikiya Katsukame
Toya Setsuno
Yu Hojo
Soramitsu Tabe
Kendo Rappa
Hekiji Tengai
Shin Nemoto
Deidoro Sakaki
Yellow
Soga Kugizaki
Moyuru Tochi
Raputo Tokage
Mario Kugutsu
Teruo Unagisawa
Akira Iwako
Rojiya Yonenaga
Tank Tetsu
Haruhisa Barehanded
Souji Hammer
Takeshi Kuroiwa Knuckleduster
Kazuho Haneyama Pop Step
Koichi Haimawari The Crawler
Naomasa Tsukauchi
Sansa Tamakawa
Kenji Tsuragamae
Luminescent Baby
Inko
Fuyumi
Ganma
Beru
Samidare
Satsuki
Kota Izumi
Daikaku Miyagi
Mera Yokumiru
Mitsuki
Mika
Kyotoku
Ichimoku Samazu
Jube Namimaru
Masaru
Crust Shield Hero
Wash Laundry Hero
Yoroi Musha Equipped Hero
Ujiko Ujiko

Para obter um desses nicks entre em contato com um admin no chat. A oferta inicial é de 50 créditos. Novos nicks serão adicionados na lista conforme disponibilidade.